2014. évi ellenőrzési irányelvek

A felkészült adózók követik, hogy az Adóhivatal milyen ellenőrzési irányelveket jelöl ki évről-évre. Ebben az évben új az, hogy már nincs megkülönböztetés az adózók között aszerint, hogy a kötelezettségek megsértése mögött milyen adózói szándék van. Így ugyanolyan szigorral és azonos módon büntetik majd azt az adózót aki hibát vét és azt, aki szándékos adóelkerülő.
Az ellenőrzések döntő aránya az adóbevallások utólagos vizsgálatára; az egyes adókötelezettségek teljesítésére; illetve a gazdasági események valódiságával kapcsolatos vizsgálatára irányul.
Az adónemeket tekintve továbbra is kiemelkedő helyet foglal el az általános forgalmi adó és a társasági adó ellenőrzések; célkeresztben maradnak a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók, a tagi kölcsönökön keresztül működtetett cégek, a vagyonosodási vizsgálatok.
Tevékenységi körök alapján 2014-ben jó eséllyel adóellenőrzésre számíthatnak a sertéstenyésztők, húsfeldolgozók, a malomipari termékek gyártói, a fémszerkezet gyártók, az építőipar szereplői, a szervizek, az édesség nagykereskedők, a zöldség és gyümölcs nagykereskedők, az élőállat és húskészítmény nagykereskedők, a reklámügynökök, a munkaerő-kölcsönzők, és az őrző-védő cégek.
A NAV idén elsősorban a pékeket és a közúti áruszállítókat ellenőrzi jövedelmezőség szempontjából, míg jövőre a vendéglátóipari egységek, a mérnökök, és az immateriális javak kölcsönzésével foglalkozók számíthatnak adóellenőrzésre.

Egyszerűsített foglalkoztatás (alkalmi munka) 2014-ben

Az alkalmi munka
• a munkáltató és a munkavállaló között összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napig és
• egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napig, és
• egy naptári éven belül összesen (munkáltatónként) legfeljebb 90 naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony.

Az egyszerűsített munkaviszonyban foglalkoztatható munkavállalók létszáma egy adott naptári napon maximálva van.
• főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az 1 főt
• 1 főtől 5 főig munkavállaló foglalkoztatása esetén 2 főt
• 6-20 főig a 4 főt

A létszámkeretet a munkáltató egyenlően beosztva is felhasználhatja, de tárgyévben fel nem használt létszámkeret a következő naptári évre nem vihető át.

Nem létesíthető a jogviszony, ha
• a felek között munkaviszony áll fenn;
• a közszolgálati tisztviselők, közalkalmazottak az alaptevékenységébe tartozó feladatai ellátására.

Az egyszerűsített foglalkoztatási munkaviszonyra alapvetően a Munka Törvénykönyve, tehát az általános munkajogi szabályokat kell alkalmazni.

A díjazás lehet:
• fix megállapodott összeg,
• teljesítmény alapján történő elszámolás vagy
• időbérezés.
A díjazásnál a minimum összeg a kötelező legkisebb munkabér 85 %-a, garantált bérminimum esetén 87 %-a.
• Ez órabéres elszámolás esetén 2014-ben a minimum díjazás: 496,- Ft/óra
• garantált bérminimum alkalmazása esetén 591,- Ft/óra.

A Munkatörvénykönyve előírásai szerinti pótlékokkal is kell számolni:
• (22-06) óra közötti munkaidőre, ha a munkavégzés ideje 22-06 óra között meghaladja az 1 órát – 15 %-os éjszakai pótlék;
• a napi 8 óra feletti munkaidőre – 50 % bérpótlék;
• a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál, ahol nem vasárnaphoz köthető a tevékenység – 50 %-os vasárnapi pótlék;
• munkaszüneti napon („fizetett ünnepen”) – 100 % pótlék.

A munkáltató által fizetendő közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként
alkalmi munka esetén 1.000 forint,
• filmipari statiszta alkalmi munkája esetén 3.000 forint

A közteher megfizetése fedezi
• a munkáltató szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás, valamint az Szja tv-ben a munkáltatóra előírt adóelőleg-levonási kötelezettségét,
• a munkavállaló nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékfizetési, egészségügyi hozzájárulás-fizetési és személyi jövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettségét.
A fenti közterhek ellenére azonban a foglalkoztatott e jogviszonya alapján nem minősül biztosítottnak.

Egyszerűsített foglalkoztatásnál a munkaviszony a munkáltató bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik. Itt is előírás a munkaszerződés megléte, amelyet a munka megkezdéséig kell írásba foglalni. Minta letölthető a NAV honlapjáról:
http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/adatlap/egyszerusitett_munkaszerzodes.html

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltató az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni:
• a munkavállaló nevét,
• a munkáltató adószámát
• a munkavállaló adóazonosító jelét és TAJ-számát,
• az egyszerűsített foglalkozatás jellegét (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka, alkalmi munka, filmipari statiszta),
• a munkaviszony napjainak számát,
• amennyiben a munkavállaló Egyezmény alapján másik tagállamban biztosított és ezt a munkáltató előtt igazolta, ezt a körülményt.

A munkáltató bejelentési kötelezettségét több módon is teljesítheti.
1. Elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül) – NAV honlapjáról tölthető le a 14T1042E jelű elektronikus adatlapon. Letölthető innen:  http://goo.gl/msveDX
2. Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül – a 185 helyi tarifával hívható hívószámon teljesíthető.
3. 2014. évtől lehetőség van mobiltelefonon bejelentésére az EFO2014 nevű alkalmazás segítségével.
A bejelentés papíron, postai úton vagy személyesen történő benyújtására nincs lehetőség.