Minimálbér 2015

A 2015. évi minimálbérek az alábbiak szerint alakulnak:

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2015. január 1-jétől
havibér alkalmazása esetén 105.000 forint,
hetibér alkalmazása esetén 24.160 forint,
napibér alkalmazása esetén 4.830 forint,
órabér alkalmazása esetén 604 forint.

A fentiekben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2015. január 1-jétől
havibér alkalmazása esetén 122.000 forint,
hetibér alkalmazása esetén 28.080 forint,
napibér alkalmazása esetén 5.620 forint,
órabér alkalmazása esetén 702 forint.

Jogszabályi hivatkozás: 347/2014. (XII. 29.) Kormányrendelet

EVA alanyok teendői 2014-2015

Év végi adófeltöltés

Idén az EVA alanyai 2014. december 22-ig (mivel 20-a idén szombatra esik) kötelezettek a megfizetett adóelőleget a várható adó összegére kiegészíteni. Ezt hívjuk adófeltöltésnek, amely során a jogszabály az éves adó 100%-ra való adómegfizetést vár el.

A feltöltési kötelezettség elmulasztásának szankciója van: ha az éves adó legalább 90%-a nincs december 22-ig megfizetve, akkor a befizetett előleg és az adó 90%-nak különbözete után 20% a mulasztási bírság.

Az adófeltöltés az ismert számlaszámra kell teljesíteni: NAV Egyszerűsített vállalkozói adó számla 10032000-01076033, az utalás közlemény rovatában szerepeljen a céges adószám!

Akik 2015-től nem választják az EVÁ-t, azoknak legkésőbb 2014. december 22-ig kell kijelentkezniük; ők a következő négy adóévben nem választhatják ezt az adózást.

Azoknak, akik 2014-ben EVA alanyok és 2015-ben is fenn akarják tartani ezt az adózási módot, nem kell újra bejelentkezniük.

Az EVA hatálya alól kikerülők egyéni vállalkozóként választhatják a személyi jövedelemadózást, a kisadózók tételes adóját, a Bt-k, Kft-k, ügyvédi irodák pedig a kisvállalati adózást, vagy a társasági adózást.

Az egyéni vállalkozók szintén december 22-ig nyilatkozhatnak arról is, hogy a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátásokért a járulékokat az általánosnál magasabb – a minimálbér másfélszeresét meghaladó – alap után fizetik meg.

 

Kinek éri meg EVA alatt adózni?

2015-től az EVA adózása változatlan feltételekkel működik, az adómérték 30 millió forintos éves áfás bevételig 37%; az e feletti bevétel után pedig 50% az EVA.

Továbbra is annak előnyös ez az adózási forma, aki

olvasásának folytatása

Ha két társaságnak azonos az ügyvezetője, 2015-től biztosan kapcsolt vállalkozásnak minősülnek!

kapcsolt-vallalkozasok_2

Az adózásban eddig is fontos volt figyelni azt, ha két vállalkozás kapcsolt vállalkozásnak minősült. Az ilyen cégeket – üzleti kapcsolat esetén -, a NAV felé bejelentési kötelezettség, az egymás között megvalósult ügyletek árának vizsgálata (transzferár szabályok), speciális helyi iparűzési adó, innovációs járulék szabályok, vagy EVA adóalap növelő tétel terheli.

2015. év előtt:

A társasági adótörvény eddig öt esetet sorol fel a kapcsolt vállalkozásokra, ebből Önöket mikrovállalkozásokat leginkább az érinti, amikor a tulajdonosi kapcsolaton keresztül a két társaság egymásban közvetlenül vagy közvetve 50%-ot meghaladó szavazati joggal rendelkezett, vagy egy harmadik vállalkozás bírt mindkét társaságban ilyen befolyással. A közeli hozzátartozókat  (a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér) együtt kell számolni.

Példa kapcsolt vállalkozásra: ha az Alfa Kft. tulajdonosa a lány gyermek 95%-ban, az anya 5%-ban; és Béta Kft. tulajdonosa a fiú gyermek 60%-ban, a fiú gyermek egy barátja 40%-ban, akkor a két Kft. kapcsolt vállalkozás, mert mindkét cégben a szavazati többséggel rendelkezők egymással testvéri kapcsolatban állnak.

olvasásának folytatása

Év végi ajándékozás

forrás: Flickr

Ha a megajándékozott a társaság üzleti partnere

  • éttermi étel-, és italfogyasztás (pl. karácsonyi üzleti ebéd): a számla bruttó értéke után 51,17% SZJA és EHO teher van. Az ÁFA nem levonható.
  • üzleti ajándék (pl. partnerek karácsonyi megajándékozása): A juttató tevékenységével összefüggő szakmai, vagy hitéleti kapcsolatok keretében lehetőség van ajándékozni értékhatártól és mennyiségtől függetlenül. Ez 5.000 Ft/fő/alkalom összegig adómentes, felette az adóteher 51,17% SZJA és EHO. Az ÁFA az adómentes összegig levonható. Nyilvántartás kötelező.

Ha a megajándékozott a társaság munkavállalója

  • éttermi étel-, és italfogyasztás (pl. karácsonyi céges vacsora): 51,17% SZJA és EHO adóteher mellet az ÁFA nem levonható.
  • termék ajándék: évente maximum 3*10.150 Ft értékig 51,17% adóval, felette 63% adóval jár. Az ÁFA nem vonható le. Nyilvántartás kötelező.

Adótipp: Adómentes ajándékként idén is szóba jöhet az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott, a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet (értékhatár nélkül), valamint a kifizető által ugyanazon magánszemélynek az adóévben legfeljebb 50 ezer forint értékben juttatott, kulturális szolgáltatás igénybevételére – muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére – szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj. A megajándékozott magánszemély lehet egy üzleti partnerünk ügyvezetője, de lehet a cégünk munkavállalója is!

Adótipp: Ha nem szeretne ilyen magas adóterheket viselni és inkább cégen kívül oldja meg az ajándékozást, figyeljen arra, hogy ne céges bankszámlát,  vagy céges bankkártyát használjon a számlák fizetésénél!

Munkavállalójának ki nem vett szabadsága van?

A főszabály az, hogy a szabadságot 2014-ben kell kiadni, kivétel az a munkavállaló, aki munkaviszonya október 1-jén vagy azt követően kezdődött, ilyenkor a munkáltató 2015. március 31-ig is kiadhatja a szabadságot.
Az esedékesség évében kell kiadottnak tekinteni a szabadságot, ha igénybevétele az esedékesség évében megkezdődik és a szabadság következő évben kiadott része nem haladja meg az öt munkanapot. Arra az esetre, ha a munkavállalónak maradna ki nem adott szabadsága 2014. december 31. napjáig, az nem vész el, még akkor sem, ha 2015-ben, vagy 2016-ban sem adja ki a munkáltató. A munkavállaló ugyanis visszamenőleg három éves elévülési időn belól érvényesítheti szabadságmegváltás iránti igényét. Lényeges továbbá, hogy a ki nem adott szabadságot pénzben megváltani kizárólag a munkaviszony megszűnésekor lehetséges (az esetleges visszaélések elkerülése érdekében).

Év végi adózási határidők

EVA: adófeltöltési határidő 2014. december 22. (mivel 20-a hétvégére esik). Az új belépők (két év működés, 30 millió Ft bevételi határ), vagy az adó alól kilépők eddig jelezhetik választásukat.

ÁFA: 2014. december 31-ig lehet választani új adózási státuszt (pl. adókötelesség ingatlan bérbeadás, vagy értékesítés miatt; adóköteles helyett alanyi adómentes; pénzforgalmi áfa, stb.)

KATA: egyéni vállalkozók, betéti társaságok választhatják (havi 25 vagy 50 ezer Ft adó, 50  ezer Ft helyi adó, 6 millió Ft bevételi határ) mindig a következő hónap első napjától.

Tényleges tulajdonosi nyilatkozat

A pénzintézetek vállalati ügyfelei ügyleti megbízásait 2015. január 1-jétől kötelesek megtagadni akkor, ha nem újították meg nyilatkozatukat a tényleges tulajdonos személyéről.
A pénzmosás elleni törvény arra kötelezi a bankokat, hogy üzleti ügyfeleitől írásos nyilatkozatban szerezzék meg a tényleges tulajdonos nevét és adatait. E nyilatkozatot lehet már a korábbi év(ek)ben megtették, de lehetnek olyan cégek, akiktől ezt most várja a bank.  Ha az Ön cégének van ezzel kapcsolatban teendője, akkor már kaphatott megkeresést (postán, telefonon, személyesen a fiókban). Kérjük, tájékozódjanak a pénzintézetüknél, hogy a kitöltött nyilatkozatot milyen formában tudják a bankba eljuttatni legkésőbb 2014. december 31-ig!

Magánszemélyként az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárak kérhetnek Önöktől hasonló nyilatkozatot.