Járulékfizetés a hallgatói jogviszony megszűnése után

olvasási idő: 4 perc

A közép-, illetve felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerben tanulmányokat folytató nagykorú tanulók, hallgatók a tanulói/hallgatói jogviszony kezdetétől a diákigazolványra való jogosultság megszűnéséig jogosultak egészségügyi szolgáltatásra. Akiknek tanulói/hallgatói jogviszonya a II. félévben szűnt meg, diákigazolványuk 2015. október 31-ig érvényes, de még 45 napig jogosultak egészségügyi szolgáltatásra. Tehát 2015. december 15-ig még akkor is fizetés nélkül vehetik igénybe az egészségügyi ellátást, ha nem sikerült elhelyezkedniük. Ha azonban továbbra sem találnak munkát, nem tanulnak tovább vagy egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosultak, akkor 2015. december 16-tól egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetniük, függetlenül attól, hogy az orvosi ellátást egyébként igénybe veszik-e vagy sem. Egészségügyi szolgáltatási járulékként idén havonta 6930 forintot kell fizetni, amennyiben azonban a kötelezettség nem áll fenn a naptári hónap teljes időtartamában, úgy napi összeggel kell számolni, amely jelenleg 231 forint. olvasásának folytatása

Munkáltatói lakáscélú támogatás adómentesen

Olvasási idő: 3 perc

2014 óta adhat adómentes támogatást a munkáltató a lakáscélú felhasználásra hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez, valamint a hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek – például kamat, késedelmi pótlék, végrehajtási díj, jelzálogjog törlésének díja, előtörlesztési díj és az olyan biztosítás díja, amelynek biztosítói teljesítése kizárólag a hitel törlesztését szolgálja – megfizetéséhez is.

 

Az adómentesség a támogatás összegének azon hányadára alkalmazható, amely nem haladja meg a lakás vételárának, teljes építési költségének vagy a korszerűsítés költségének 30 százalékát. Az adómentesség megmarad több munkáltató esetén is, ha a folyósítást megelőző négy évben maximum 5 millió forint ilyen támogatást kapott a munkavállaló.

Ha lakáscélú felhasználásra felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez nyújtják a támogatást, a feltételnek való megfelelés igazolására a hitelintézettel fennálló hitelszerződés is elfogadható. Fontos, hogy az tartalmazza a lakáscélú felhasználás költségére vonatkozó adatot.

Az adómentességhez a munkavállalónak a támogatás lakáscélú felhasználását is igazolnia kell. Nem szükséges a hitel törlesztésének az igazolása, ha a munkáltató a támogatást a magánszemély önálló (giro-képes) hitelszámlájára, vagy a hitelt nyújtó hitelintézet törlesztéshez használt központi elszámoló számlájára utalja.

A devizahitel végtörlesztéséhez nyújtott úgynevezett kiváltó hitel törlesztésére nyújtott munkáltatói lakáscélú támogatás is elfogadható adómentes juttatásként.

Bővebb információ: http://nav.gov.hu/nav/ado/szja/tajekoztato_140530.html.

forrás: http://www.nav.gov.hu/nav/regiok/kozep_dunantul/kozepdunantul/aktualis

 

Számlázási tudnivalók III. – számlakibocsátási határidő

Olvasási idő: 2 perc

Az Áfa törvény szabályozza a számlakibocsátás határidejét:

  • amennyiben az ellenértéket készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel fizetik, akkor a számlát haladéktalanul ki kell állítani,
  • ha nem készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel, hanem pl. utalással fizetik, és a számla áfát tartalmaz, akkor legkésőbb a teljesítés napjától számított 15 napon belül kell kiállítani,
  • 2013. január 1-jétől: az Áfa törvény 89. §-a szerinti adómentes közösségi értékesítésnél (termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás), legkésőbb a teljesítés napját követő hónap 15. napjáig kell kibocsátani,
  • egyéb esetekben a számlát ésszerű időn belül kell kibocsátani. Az ésszerű idő azt jelenti, hogy amikor a számlakibocsátó minden, a számlához szükséges adatnak a birtokában van, akkor rövid időn belül kibocsátja a számlát.

A számlakibocsátási határidő nem tartása esetén az Adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírság kiszabására lehet számítani!

Jogszabály: ÁFA törvény 163. §