Adózási könnyítések a veszélyeztetett ágazatokban

2020. március 24-től[1] csökkennek a veszélyeztetett gazdasági ágazatokban működő vállalkozások közterhei.

Veszélyeztetett ágazatba tartozó vállalkozásnak minősül a költségvetési szerveknek minősülő kifizető kivételével:

 • taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32),
 • szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55),
 • vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56),
 • alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90),
 • sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93),
 • szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92),
 • film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59), konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30),
 • napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13),
 • folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14) és
 • műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60)

tevékenységet tényleges főtevékenységként végző vállalkozás.

Tényleges főtevékenységnek az a tevékenység minősül, amelyből az adózónak e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

olvasásának folytatása

Bevallási tervezet (2016. évi SZJA)

olvasási idő: 3 perc

Idén először a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elkészíti az Ön személyijövedelemadó-bevallási tervezetét.

Az adóbevallási tervezet a 2016-ban megszerzett jövedelmeiről szóló kimutatás, melyet az Ön munkáltatója, kifizetője által megadott adatokból állítanak össze. Kiszámítják Ön helyett a jövedelmét terhelő adót, számításba veszik az év közben levont adóelőleget és a figyelembe vett kedvezményeket. Az adóbevallási tervezetben szerepel mindezek egyenlege, ami lehet nulla, még fizetendő adó vagy Önnek visszajáró összeg.

Ha Önnek van Ügyfélkapu regisztrációja:

A NAV által elkészített adóbevallási tervezetet 2017. március 15-től megnézheti és módosíthatja a www.nav.gov.hu-ról és a www.magyarorszag.hu-ról elérhető weboldalon.

Ügyfélkapu regisztráció hiányában, amennyiben 2017. március 15-ig kéri, a NAV megküldi Önnek adóbevallási tervezetét. Igénylését az alábbi módokon adhatja be:

 • a „Kérelem az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez” elnevezésű formanyomtatványon
 • levélben kötetlen formában  (megadva adóazonosító jelét és születési dátumát)
 • a NAV ügyfélszolgálatán személyesen vagy
 • a NAV telefonos tájékoztató rendszerén keresztül

2017. február 1-jétől:

 • SMS-ben a 06-70/717-7878 telefonszámon (meg kell adnia adóazonosító jelét és születési dátumát a következők szerint: SZJA szóköz adóazonosítójel szóköz ééééhhnn)
 • a NAV honlapjáról elérhető űrlapon (www.nav.gov.hu/eszja/eszja)

2017. március 15. után az igénylés már csak a NAV ügyfélszolgálatain nyújtható be.

Az igénylés alapján adóbevallási tervezetét 2017. május 2-ig kapja meg postán.

olvasásának folytatása

Mire figyel a NAV 2017-ben?

olvasási idő: 4 perc

A NAV 2016 januárja óta új filozófia mentén végzi ellenőrzéseit. Egy év tapasztalatai és tényei arra engednek következtetni, hogy az új szemlélet nyomán javult az adózási fegyelem, nőtt az ellenőrzések hatékonysága, reálértéken is emelkedtek az adóbevételek.
Mennyiség helyett minőség: a NAV jellemzően ott jelenik meg, ahol feltételezhető a szabályszegés a komplex kockázatelemzés alapján. A véletlenszerűség szerepe egyre kisebb.

Támogató NAV, szolgáltató hivatal: Az együttműködő, a szabályokat szem előtt tartó, körültekintően eljáró gazdálkodók segítése: szankciók helyett az önálló hibajavítás támogatása. 2017-ben ennek már jogi lehetősége is adott az adózás rendjéről szóló törvényben: a támogató eljárásban van lehetőség a hibák javítására.

olvasásának folytatása

Számlázó programok 2016. január 1-jétől

olvasási idő: 3 perc

Mi a változás?

2016. január 1-jétől új jogszabályi követelménynek kell megfeleljen számlázó programunk. Biztosítania kell, hogy a NAV egy önálló a programba integrált funkció által hozzájusson a kiállított számlák adataihoz.

Mi az “adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás”?

Az “adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” nevű funkcióval kell rendelkezzen tehát a számlázó program, amely segítségével adatexport végezhető el

a.) a kezdő és záró dátum megadásával meghatározható időszakban kibocsátott, illetve

b.) a kezdő és záró számlasorszám megadásával meghatározott sorszámtartományba tartozó számlákra.

Mikor lesz erre a funkcióra szüksége a NAV-nak?

olvasásának folytatása

Így juthat hozzá az át nem vett NAV küldeményéhez

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2013. január 1-jétől hatályos 124. § (8) bekezdése szerint az állami adóhatóság a kézbesítési vélelem beálltát követően – kivéve, ha a kézbesítési vélelem a küldemény átvételének megtagadása miatt állt be – honlapján 15 nap időtartamra közzéteszi a kézbesítési vélelemmel érintett adóhatósági irat ügyiratszámát, a címzett adóazonosító jelét/adószámát, a közzététel időpontját, valamint egy telefonszámot, amelyen az adózó az irat átvételéről tájékozódhat.

Ezen a felületen az Ön adóazonosító jelének/adószámának megadásával lehetősége van lekérdezni, hogy az Ön részére érkezett-e a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól olyan adóhatósági irat, amelynek átvételére valamilyen okból nem került sor. A listában szereplő telefonszámon érdeklődhet a kézbesítési vélelemmel érintett adóhatósági irat átvételéről.

Airbnb-n adja ki lakását? Önnek szól a NAV tájékoztatója!

olvasási idő: 3 perc

A lakáskiadás után adózni kell

Különbséget kell tenni a hosszabb időre szóló ingatlan-bérbeadás és a rövid távú, néhány vendégéjszakára szóló szolgáltatás között. Míg az egyiknél nem, a másiknál kötelező az adószám.

A lakáskiadás feltételeit nem árt szerződésben rögzíteni. A tartós ingatlan-bérbeadáshoz nem kell adószámot kiváltani, ha csak a bérbeadó nem választ valamilyen adószámhoz kötött gazdálkodási formát. Mivel a magánszemély általi, nem turisztikai célú bérbeadás mentes az áfa alól, a havi lakbérről számlát nem, de átvételi elismervényt ki kell állítani, de legalábbis nyomon követhetően jegyezni kell a tulajdonos bevételét.

A bérbeadásból származó jövedelmet a bevételből két módon lehet megállapítani. Az egyik lehetőség a tételes költségelszámolás, amikor a bevételt, a jövedelem kiszámításánál csökkentik az igazolt költségek (közüzemi számlák, felújítási költségek) és az értékcsökkenés. A másik lehetőség, hogy a teljes bevételből 10 százalék költséghányad levonásával állapítja meg jövedelmét a bérbeadó. A jövedelem után negyedévenként adóelőleget kell fizetni, és az éves adóbevallásban önálló tevékenységből származó jövedelemként kell feltüntetni. Az adó mértéke 16 százalék, az egészségügyi hozzájárulás pedig egymillió forint jövedelem felett 14 százalék.

Más a helyzet a turisztikai jellegű bérbeadásnál, ami az egyéb szálláshely-szolgáltatás kategóriába tartozik, üzletszerű gazdasági tevékenységet, rendszerint nem huzamos jellegű, pihenésre szolgáló szálláshelyet és ezzel összefüggő szolgáltatásokat jelent. Az ingatlantulajdonosok ebben az esetben többféle tevékenységi forma és adózási mód közül választhatnak, a legtöbben adószámos magánszemélyként adnak szállást a vendégeknek. A szálláshely-szolgáltatás az adott település jegyzőjének engedélyéhez kötött és csak adószámmal lehet végezni. 

forrás: http://www.nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/A_lakaskiadas_utan_ad20150817.html

Fontos határidő közeledik: 2014. évi SzJA bevallás

Ha Ön magánszemélyként készíti el a 2014. évi személyi jövedelemadó bevallását, akkor ezt legkésőbb 2015. május 20-ig kell elkészítse és ha van fizetendő adója, ennek pénzügyi rendezésére is ez a határidő!

A bevallás egyszerűen elkészíthető az Adóhivatal oldaláról letöltött adóbevallás kitöltő programmal, majd elektronikusan beküldhető az ügyfélkapun, vagy papír alapon postán. A bevallás kitöltéséhez készítse elő a 2015 januárjában a munkáltatótól, kifizetőtől kapott 2014. évi adóigazolásait; adásvételi szerződést, ha ingatlant vagy üzletrészt adott el; önkéntes egészségpénztártól, nyugdíjpénztártól kapott igazolását; külföldről származó jövedelmének igazolását; személyi kedvezmény érvényesítéséhez orvosi igazolását; ellenőrizze, hogy érvényes-e az ügyfélkapu azonosítója, jelszava!

olvasásának folytatása

Ellenőrizhető a dolgozó bejelentése

Komoly hátrány érheti azokat, akiket munkáltatójuk „feketén”, azaz bejelentés nélkül alkalmaz. A következmények érinthetik a nyugdíjat, a táppénzt és egyéb ellátásokat és például a hitelfelvételhez szükséges jövedelemigazolást is.

A munkavállalás előtt célszerű a leendő foglalkoztatót ellenőrizni a NAV honlapján (www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok), ahol az adatbázisok tartalmazzák a hátralékos, a felfüggesztett, a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató gazdálkodókat, amelyeknél kockázatos lehet a munkavállalás.

Munkaviszony esetében ragaszkodni kell az írásban megkötöttminimum az alapbért és a munkakört tartalmazó – munkaszerződéshez, amelyből egy példány a munkavállalóé. Alkalmi munka, idénymunka esetében nem kötelező az írásbeli szerződés, és bár az így alkalmazottak társadalombiztosítási szempontból még nem biztosítottak, de – a háztartási munkát vállalók kivételével – nyugellátás, munkahelyi baleset esetén egészségügyi ellátás, valamint munkanélküli ellátás nekik is jár. Az ilyen, egyszerűsített foglalkoztatású munkavállalóknak – amennyiben egyéb jogcímen egészségügyi ellátásra nem jogosultak – saját maguknak kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetniük a NAV-nál.

olvasásának folytatása