A számla mellékletei

Szinte minden adóellenőrzés során azt tapasztaljuk, hogy a helyesen kiállított számla után az ellenőr áttér a számla mellékleteinek ellenőrzésére, mely során vizsgálja a gazdasági esemény valódiságát, különösen vadászva a fiktív ügyletekre. Az e témát érintő adóhatósági megállapítások szankciója 200 százalékos mulasztási bírság is lehet! Ez a két ok elég arra, hogy nagy figyelmet fordítsunk a témának.

A szerződés
A 200 ezer forintot meghaladó szolgáltatásról szóló számla esetében mindenképpen olyan dokumentum kísérje a számlát, mellyel igazoljuk a szolgáltatást és annak életszerűségét. Ez lehet egy szerződés, egy megállapodás, keretszerződés, eseti megrendelés, levelezés a megrendelésről, más. Az azonos üzleti partnertől azonos jogcímen kapott számlaösszegek egybeszámítandók a 200 ezres korlátnál.

A teljesítés igazolása
A számla hitelességének alátámasztásának másik fontos bizonylata a teljesítési igazolás. Mivel az adóellenőrzés során az adózónak kell a valódiságot bizonyítania, ezért szerencsés ha készül a munka elvégzéséről teljesítés igazolás. Termék beszerzés esetén igazoló bizonylat a szállítólevél.

A számla pénzügyi rendezése
A készpénz fizetési módú számla pénzügyi rendezése egyértelmű, maga a számla bizonylat elegendő. Ha az átutalásos számlát nem banki utalással, hanem készpénzben rendezzük, akkor mindig legyen e tranzakcióról nyugta, kapott pénztárbizonylat, átadás-átvételi elismervényünk. A pénztárjelentésben a készpénzmozgással egyidejűleg rögzítsük a tételt.