Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat (‘üzemorvos’)

2022-ben is ellenőrizze megtörtént-e a munkavállalók kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálata!

Akár 1 fő munkavállaló foglalkoztatása esetén is szükséges munkáltatóként gondoskodnia a dolgozói foglalkoztathatóság éves felülvizsgálatáról, ez a köznyelvben az “üzemorvos” szolgáltatás! Erre ebben az évben legkésőbb 2022. december 31-ig van lehetőség.

olvasásának folytatása

2022. évben adható juttatások home office keretében (járvány veszélyhelyzet után)

Feltétel: a munkaszerződésben/munkaszerződés módosításban távmunkavégzés keretében (a home office munkavégzés rendszeresen távmunka keretében folytatható) történő foglalkoztatás legyen; a munkaadó és a munkavállaló a szerződésben meg kell állapodjon a munkahelyen és a munkahelyen kívül töltött munkaidő arányáról, a hibrid munka módjáról).

Juttatási lehetőségek:

olvasásának folytatása

A kisadózó vállalkozások teendői az új kata miatt (2022. augusztus)

Forrás: https://nav.gov.hu/ado/uj-kata/-a-kisadozo-vallalkozasok-teendoi-az-uj-kata-miatt

2022. szeptember 1-jén hatályukat vesztik a kisadózó vállalkozások tételes adójának (régi kata)[1] szabályai, ezért jelenlegi katásoknak 2022. augusztus 31-én a törvény erejénél fogva megszűnik a kata adóalanyiságuk.[2] A megszűnéssel kapcsolatban a jelenlegi katásoknak nincs külön bejelentési kötelezettségük.

Minden érintett vállalkozásnak el kell döntenie, hogy milyen szabályok szerint adózik 2022. szeptember 1-jétől. A döntéshez mérlegelni kell, hogy ki melyik lehetőség feltételeinek felel meg.

Ebben a tájékoztatóban az egyes választási lehetőségek részleteit és a teendőket mutatjuk be.

olvasásának folytatása

Elszámolható-e adómentesen a Sziget Fesztivál belépőjegy a cégben?

2022. évben a magánszemély (lehet munkavállaló, tag, üzleti partner is) részére évente a minimálbért (2022. évben 200.000 Ft/hó) meg nem haladó értékben kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy adómentes juttatás a magánszemélynél. Az ilyen költségről szóló, a Kft. nevére kiállított számla alapján a költség elszámolható a Kft-nél, és nem terheli adófizetési kötelezettség.

olvasásának folytatása

2022-ben selejtezhető iratok

olvasási idő: 4 perc

Megőrzési idő az adózásban
Az iratmegőrzési kötelezettség vizsgálata során talán a legfontosabb kérdés amire figyelni kell, az elévülési idő. Az adózás rendjéről szóló törvény (ART) előírásai szerint az iratokat az adó megállapításához való jog elévüléséig kell az adózónak megőrizni. Ebből következően az iratokat nem elég pusztán megtartani, hanem olyan formában kell tárolni, hogy a dokumentumokból az adó az elévülési időn belül bármikor újra megállapítható, illetve az adó megállapítása ellenőrizhető legyen.
Az ART rendelkezése szerint az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével elévül, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.
Abban az esetben, ha egy adott időszak bevallását az adózó önellenőrzéssel helyesbíti, akkor az önellenőrzést alátámasztó bizonylatoknál, nyilvántartásoknál az önellenőrzés esedékességét kell az elévülési idő kezdetének tekinteni, emiatt az iratok selejtezését célszerű a könyvelővel történt egyeztetést követően megtenni.

olvasásának folytatása

Rezsióradíj számítása

Mi a rezsióradíj?

Az az összeg, amennyibe kerül egy munkaóra, amely tartalmazza az összes költséget és a vágyott nyereséget is.

Milyen költségeket kell figyelembe venni?

Munkabérek és céget terhelő közteher (adók), anyagköltség, eszköz szükséglet költsége (értékcsökkenési leírás), szállítási díj, székhely fenntartási költségek, könyvelési díj, bankköltség, előfizetési díjak, telefon és internet költség, reklámköltség, biztosítási díj, irodaszer költség, adók (nyereségadó, iparűzési adó), utazási költség, stb. A meglévő költségek mellett gondoljunk a jövőbeni költségekre is (pl. várható beruházás, válság kapcsán állásidővel kapcsolatos költségek, kintlevőségek behajtásának költsége, ügyvédi költség, adományok, bírságok, stb.)!

A valós költségek mellett fontos elem az elvárt nyereség összege is, hiszen ennek reményében dolgozunk.

Számoljuk ki ezt egy hónapra (ha ÁFA alanyok vagyunk, akkor áfa nélkül).

olvasásának folytatása

Első lépések a KATA-törvény változások miatt (2022. július)

A 2022. július 11-i héten kialakult KATA-törvény változások kapcsán (a pénzügyi kormányzat megszünteti a jelenlegi KATA-törvényt és új szabályokkal új KATA-törvény lép életbe 2022. szeptember 1-jétől) a következő lépéseket javasoljuk, ha Ön katás.

  1. Tájékozódjon!

Több hírportál, híroldal foglalkozik a témával, Youtube-on, podcastokban összefoglalót találnak a kialakult helyzetről. Ezek hasznosak és összefoglalóak, kiemelik a legfontosabb tudnivalókat. Legyen képben a jelen változások lényegével!

olvasásának folytatása

Minimálbér 2022. évben

2021. december 16. napján hirdették ki a 2022. évi minimálbér összegét a Magyar Közlöny 229. számában. A 703/2021. Korm. rendelet szerint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér2022. január 1-jétől:

  • havibér alkalmazása esetén 200 000 Ft /hó
  • hetibér alkalmazása esetén 45 980 Ft /hét
  • napibér alkalmazása esetén 9 200 Ft /nap
  • órabér alkalmazása esetén 1 150 Ft /óra

A legalább középfokú iskolai végzettséget/szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2022. január 1-jétől:

  • havibér alkalmazása esetén 260 000 Ft /hó
  • hetibér alkalmazása esetén 59 780 /hét
  • napibér alkalmazása esetén 11 960 Ft /nap
  • órabér alkalmazása esetén 1 495 Ft /óra

A szabadság kiadás legfontosabb szabályai

olvasási idő: 4 perc

Minden munkavállalónak egységesen 20 munkanap alapszabadsága van, valamint az életkora alapján ún. életkori pótszabadság (25. életévtől ez +1 munkanap, a 45. életévtől pedig már plusz 10 munkanap), és egyéb jogcímek miatt egyéb pótszabadság (pl. apának a gyermeke születését követő 2. hónap végéig +5 munkanap) illeti meg.

Az alapszabadságot az adott évben kell kiadni, az életkor szerinti pótszabadság átvihető a következő évre is.
A szabadságot a munkaadó adja ki, de a munkavállalóval történő kötelező előzetes egyeztetést alapján.

olvasásának folytatása