Egyszerűsített foglalkoztatás főbb szabályai 2019-ben

Az alkalmi munka
• a munkáltató és a munkavállaló között összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napig és
• egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napig, és
• egy naptári éven belül összesen (munkáltatónként) legfeljebb 90 naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony.

Az egyszerűsített munkaviszonyban foglalkoztatható munkavállalók létszáma egy adott naptári napon maximálva van.
• főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az 1 főt
• 1 főtől 5 főig munkavállaló foglalkoztatása esetén 2 főt
• 6-20 főig a 4 főt

A létszámkeretet a munkáltató egyenlően beosztva is felhasználhatja, de tárgyévben fel nem használt létszámkeret a következő naptári évre nem vihető át.

Nem létesíthető a jogviszony, ha
• a felek között munkaviszony áll fenn;
• a közszolgálati tisztviselők, közalkalmazottak az alaptevékenységébe tartozó feladatai ellátására.

Az egyszerűsített foglalkoztatási munkaviszonyra alapvetően a Munka Törvénykönyve, tehát az általános munkajogi szabályokat kell alkalmazni.

A díjazás lehet:
• fix megállapodott összeg,
• teljesítmény alapján történő elszámolás vagy
• időbérezés.
A díjazásnál a minimum összeg a kötelező legkisebb munkabér 85 %-a, garantált bérminimum esetén 87 %-a.
• Ez órabéres elszámolás esetén 2019-ben a minimum díjazás: 728 Ft/óra
• garantált bérminimum alkalmazása esetén 975 Ft/óra.

olvasásának folytatása

Egyszerűsített foglalkoztatás (alkalmi munka) 2014-ben

Az alkalmi munka
• a munkáltató és a munkavállaló között összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napig és
• egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napig, és
• egy naptári éven belül összesen (munkáltatónként) legfeljebb 90 naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony.

Az egyszerűsített munkaviszonyban foglalkoztatható munkavállalók létszáma egy adott naptári napon maximálva van.
• főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az 1 főt
• 1 főtől 5 főig munkavállaló foglalkoztatása esetén 2 főt
• 6-20 főig a 4 főt

A létszámkeretet a munkáltató egyenlően beosztva is felhasználhatja, de tárgyévben fel nem használt létszámkeret a következő naptári évre nem vihető át.

Nem létesíthető a jogviszony, ha
• a felek között munkaviszony áll fenn;
• a közszolgálati tisztviselők, közalkalmazottak az alaptevékenységébe tartozó feladatai ellátására.

Az egyszerűsített foglalkoztatási munkaviszonyra alapvetően a Munka Törvénykönyve, tehát az általános munkajogi szabályokat kell alkalmazni.

A díjazás lehet:
• fix megállapodott összeg,
• teljesítmény alapján történő elszámolás vagy
• időbérezés.
A díjazásnál a minimum összeg a kötelező legkisebb munkabér 85 %-a, garantált bérminimum esetén 87 %-a.
• Ez órabéres elszámolás esetén 2014-ben a minimum díjazás: 496,- Ft/óra
• garantált bérminimum alkalmazása esetén 591,- Ft/óra.

A Munkatörvénykönyve előírásai szerinti pótlékokkal is kell számolni:
• (22-06) óra közötti munkaidőre, ha a munkavégzés ideje 22-06 óra között meghaladja az 1 órát – 15 %-os éjszakai pótlék;
• a napi 8 óra feletti munkaidőre – 50 % bérpótlék;
• a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál, ahol nem vasárnaphoz köthető a tevékenység – 50 %-os vasárnapi pótlék;
• munkaszüneti napon („fizetett ünnepen”) – 100 % pótlék.

A munkáltató által fizetendő közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként
alkalmi munka esetén 1.000 forint,
• filmipari statiszta alkalmi munkája esetén 3.000 forint

A közteher megfizetése fedezi
• a munkáltató szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás, valamint az Szja tv-ben a munkáltatóra előírt adóelőleg-levonási kötelezettségét,
• a munkavállaló nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékfizetési, egészségügyi hozzájárulás-fizetési és személyi jövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettségét.
A fenti közterhek ellenére azonban a foglalkoztatott e jogviszonya alapján nem minősül biztosítottnak.

Egyszerűsített foglalkoztatásnál a munkaviszony a munkáltató bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik. Itt is előírás a munkaszerződés megléte, amelyet a munka megkezdéséig kell írásba foglalni. Minta letölthető a NAV honlapjáról:
http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/adatlap/egyszerusitett_munkaszerzodes.html

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltató az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni:
• a munkavállaló nevét,
• a munkáltató adószámát
• a munkavállaló adóazonosító jelét és TAJ-számát,
• az egyszerűsített foglalkozatás jellegét (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka, alkalmi munka, filmipari statiszta),
• a munkaviszony napjainak számát,
• amennyiben a munkavállaló Egyezmény alapján másik tagállamban biztosított és ezt a munkáltató előtt igazolta, ezt a körülményt.

A munkáltató bejelentési kötelezettségét több módon is teljesítheti.
1. Elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül) – NAV honlapjáról tölthető le a 14T1042E jelű elektronikus adatlapon. Letölthető innen:  http://goo.gl/msveDX
2. Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül – a 185 helyi tarifával hívható hívószámon teljesíthető.
3. 2014. évtől lehetőség van mobiltelefonon bejelentésére az EFO2014 nevű alkalmazás segítségével.
A bejelentés papíron, postai úton vagy személyesen történő benyújtására nincs lehetőség.