Bt-k, Kkt-k kötelező cégmódosítása 2015. március 15-ig

paragraph blue modern web icon on white background

Az új Ptk. legkésőbb 2015. március 15-ig ad lehetőséget arra, hogy a betéti társaságok és a közkereseti társaságok társasági szerződésüket az új Ptk-val összhangba hozzák. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy Önöknek az ügyvédjükkel együtt át kell nézni a jelenlegi társasági szerződésüket és ha abban van olyan rendelkezés, amely az új Ptk-val változott, azt törölni vagy hatályosítani kell.

olvasásának folytatása

Mikor kell feltüntetni a számlán a vevő adószámát?

Mi volt érvényben 2014. december 31-ig?

Az Áfa törvény 169. § -a rendelkezik a számla kötelező tartalmi elemeiről. A számlán az alábbi esetekben kötelező feltüntetni a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének (azaz a vevőnek) az adószámát:

  • olyan ügyletek esetében, amelynél az adó fizetésére a termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője kötelezett (fordított adózású ügyleteknél),
  • adómentes közösségen belüli termékértékesítés esetében, illetve
  • olyan belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére kiállított, 2 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű, forgalmi adót tartalmazó számla esetében, ha a számla kibocsátója belföldön gazdasági céllal letelepedett. E számlákról tételes áfa-adatszolgáltatást kell készíteni.

olvasásának folytatása

Meddig tároljuk a céges iratokat?

irat

Megőrzési idő az adózásban
Az iratmegőrzési kötelezettség vizsgálata során talán a legfontosabb kérdés, amire figyelni kell, az elévülési idő. Az adózás rendjéről szóló törvény (ART) előírásai szerint az iratokat az adó megállapításához való jog elévüléséig kell az adózónak megőrizni. Ebből következően az iratokat nem elég pusztán megtartani, hanem olyan formában kell tárolni, hogy a dokumentumokból az adó az elévülési időn belül bármikor újra megállapítható, illetve az adó megállapítása ellenőrizhető legyen.
Az ART rendelkezése szerint az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével elévül, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.
Abban az esetben, ha egy adott időszak bevallását az adózó önellenőrzéssel helyesbíti, akkor az önellenőrzést alátámasztó bizonylatoknál, nyilvántartásoknál az önellenőrzés esedékességét kell az elévülési idő kezdetének tekinteni, emiatt az iratok selejtezését célszerű a könyvelővel történt egyeztetést követően megtenni.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy normál üzleti éves vállalkozás – tekintettel a társasági adóbevallás adóévet követő május 31-i határidejére – a 2014-es évre vonatkozó adózási iratait 2020. december 31-ig köteles az adóhatóságnak bejelentett iratőrzési helyen tárolni. A másik oldalról vizsgálva, a 2015-ös évben a 2008-as vagy az azt megelőző adóévhez kapcsolódó adózási iratok megőrzési kötelezettsége szűnik meg.
Az elévült kötelezettséghez kapcsolódó, és ezért selejtezhető iratok megsemmisítését tételes selejtezési jegyzékkel kell dokumentálni.

olvasásának folytatása

Mi is az az EKAER?

 

kamion

Mi a lényege? Mi a célja?

2015. január 1-jétől bevezetésre került az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER), amely segítségével az adóhatóság minden belföldön szállított terméket nyomon követhet. A rendszer bonyolult és szigorú, a mulasztókra árufoglalás, 40% mulasztási bírság, hatósági zár vár 2015. február 1-jétől, az egy hónapos türelmi időt követően. (Frissítés: A kormány a piaci szereplők javaslataira figyelemmel 2015. március 1-ig meghosszabbította az online árukövető rendszer próbaüzemét.) A posztban csak a leglényegesebb tudnivalókat foglaljuk össze. Ha az Ön cége érintett, feltétlenül tanulmányozza a részletes szabályokat ittekaer.nav.gov.hu!

olvasásának folytatása